Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van meeneembaarheid van het verkooprecht?

De meeneembaarheid van het verkooprecht wordt onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden. Hierbij wordt elke koper apart beoordeeld. Het kan dus zijn dat in het geval van meerdere kopers – zoals een koppel – één van de medekopers niet voldoet aan de voorwaarden en dus niet meegeniet van de meeneembaarheid.

 1. De koper is een natuurlijk persoon;
 2. Het moet gaan over een zuivere aankoop waarbij een echte prijs wordt betaald;
 3. De koper betaalde verkooprechten op de voormalige woning;
 4. Zowel de voormalige als nieuwe eigendom liggen in het Vlaamse Gewest.

Bijkomende voorwaarden naargelang het soort meeneembaarheid

Meeneembaarheid van het verkooprecht is onder te verdelen in twee soorten: (1) meeneembaarheid door teruggave en (2) meeneembaarheid door verrekening. Naargelang het soort meeneembaarheid, hangen er nog een aantal extra voorwaarden vast aan het verkrijgen van dit voordeel.

1. Meeneembaarheid door teruggave

 • De koper moet tijdens de laatste 18 maanden voor de aankoop van de nieuwe woning gedomicilieerd zijn of zijn geweest in de voormalige woning;
 • De koper moet de voormalige woning binnen de 2 jaar verkopen na aankoop van de nieuwe woning. Indien een bouwgrond werd aangekocht is de termijn 5 jaar;
 • De koper moet binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop van de nieuwe woning gedomicilieerd zijn op het nieuwe adres.

2. Meeneembaarheid door verrekening

 • De koper moet tijdens de laatste 18 maanden voor de verkoop van de voormalige woning gedomicilieerd zijn of zijn geweest in de voormalige woning;
 • De koper moet de nieuwe woning of bouwgrond binnen de 2 jaar aankopen na verkoop van de voormalige woning;
 • De koper moet binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de registratie van de authentieke akte gedomicilieerd zijn op het nieuwe adres.

Uitdoven van de meeneembaarheid tegen 2024

De periode van de meeneembaarheid van het verkooprecht loopt echter op zijn eind. Met de verlaging van de registratierechten op 1 januari 2022, wil de Vlaamse Overheid de meeneembaarheid geleidelijk aan afgeschaft zien tegen 2024. Wie tot dan nog wil genieten van de meeneembaarheid moet voldoen aan twee voorwaarden:

 • De authentieke akte van de aankoop van de voormalige woning werd ondertekend voor 1 januari 2022;
 • De authentieke akte van de aankoop van de nieuwe woning moet worden ondertekend tegen uiterlijk 31 december 2023.
Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.