Wat is een voorlopige oplevering?

De voorlopige oplevering is het moment waarop de werken zijn voltooid en de koper zijn nieuwe eigendom kan betrekken. De bouwheer verwittigt hierbij de koper en vraagt hem om het uitgevoerde werk te inspecteren. Er wordt een rondgang gemaakt om na te gaan of de werken goed en conform het lastenboek en de plannen zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken worden opgenomen in een proces-verbaal, inclusief een termijn waarbinnen de bouwheer de vermelde punten moet corrigeren of afwerken.

De koper krijgt tijdens de voorlopige oplevering de kans om alle zichtbare gebreken te laten opnemen in het proces-verbaal. Het is belangrijk om dit zeer grondig te doen en u hierin als leek te laten bijstaan door een professional (bevriende architect of aannemer). Zichtbare (of zichtbaar geachte) gebreken die niet werden genoteerd in het proces-verbaal worden verondersteld aanvaard te zijn. De koper kan zich hierna niet meer tot de bouwheer richten voor deze gebreken. Later optredende, verborgen gebreken kunnen echter wel nog worden aangekaart tijdens de waarborgtermijn.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.