Wat is de tienjarige aansprakelijkheid?

De tienjarige aansprakelijkheid is een contractuele bescherming die bepaalt dat zowel de bouwheer en de architect als de aannemer(s) en andere dienstverleners in de bouwsector (studiebureaus, veiligheidsingenieurs) gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor bijkomende zware zichtbare en verborgen gebreken die de stabiliteit en soliditeit van het gebouw in het gedrang brengen. Denk hierbij aan funderingen, buitenmuren, de dakstructuur, vochtinfiltratie, maar ook trappen, scheidingswanden, ingebouwde leidingen, etc. Werken zoals het binnenschilderwerk of de vloerbekleding vallen niet onder deze verzekering.

De tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de definitieve oplevering, tenzij contractueel is voorzien dat ze van start gaat bij de voorlopige oplevering, iets wat in de praktijk vaak lijkt voor te komen.

Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.