Wat zijn de voorwaarden van groenestroomcertificaten?

Om recht te hebben op groenestroomcertificaten moet:

  1. de installatie gelegen zijn in het Vlaamse gewest;
  2. de installatie elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron;
  3. de installatie vóór 14 juni 2015 in gebruik zijn genomen;
  4. de installatie een omvormervermogen hebben hoger dan 10 kW en kleiner dan 25 kW;
  5. het aanvraagdossier binnen de drie jaar na ingebruikname zijn ingediend/vervolledigd;
  6. de nieuwe installatie een omvormervermogen hebben kleiner dan 25 kW;
  7. de installatie een AREI-keuring zijn ondergaan en een geldig en volledig keuringsverslag hebben gekregen;
  8. de installatie over technologie beschikken die is opgenomen in een representatieve projectcategorie of moet u een projectspecifieke bandingfactor hebben verkregen;
  9. de steunperiode nog gaande zijn (afhankelijk van startdatum).
Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.