Deonthologie van de vastgoedmakelaar

Als vastgoedmakelaars moeten wij een aantal deontologische regels naleven. Deze regels staan in het reglement van Plichtenleer.