Hoeveel verdeelrecht of miserietaks moet ik betalen bij de verdeling van een onroerend goed?

Het standaard tarief van het verdeelrecht of de miserietaks bedraagt in Vlaanderen 2,5%. Sinds 2015 is er echter een verlaagd tarief van 1% voor gehuwden en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

De belasting wordt berekend op de volledige waarde van de woning. Enkel voor de feitelijk samenwonenden is een andere regeling voorzien. Er wordt in dat geval 50.000  euro afgetrokken van de woning en nog eens 20.000 euro per kind ten laste.

Bijvoorbeeld:

Een koppel is samen eigenaar van een woning ter waarde van 250.000 euro. Ze hebben één kind. Hoeveel belasting zullen ze betalen als ze in verdeeldheid treden?

1. Ze zijn gehuwd of wonen wettelijk samen

De belasting bedraagt altijd 1% van €250.000 en komt dus uit op 2.500 euro.

2. Ze wonen feitelijk samen 

De belasting bedraagt 2,5% met enkele vrijstellingen:

  • Forfaitaire vrijstelling 50.000 euro
  • Vrijstelling kind ten laste (1) 20.000 euro
  • Belastbaar bedrag = €250.000 - €50.000 - €20.000 = €180.000
  • Verdeelrecht = €180.000*2.5% = €4.500
Was dit advies nuttig? 

Wij gebruiken uw mening enkel om de site te optimaliseren, anoniem.