Waar hou ik best rekening mee wanneer ik mijn droomwoonst wens aan te kopen?

Het vinden van een nieuwe thuis is een moeizame zoektocht die veel kostbare tijd en energie vergt. Het is dan ook een enorme ontgoocheling wanneer uw droomwoonst, na al die tijd en inspanningen, voor uw neus wordt verkocht.

Om misverstanden dienaangaande te vermijden, hopen wij u met de volgende code inzicht te geven in de werkwijze die het Landbergh-team consequent toepast:

Wie eerst komt, eerst maalt: wanneer Landbergh een onroerend goed lanceert op de vastgoedmarkt, worden de reacties van onze kandidaat-kopers steeds chronologisch behandeld. Dit wil zeggen dat wie eerst belt, e-mailt of langskomt, het voorrecht krijgt om als eerste de eigendom te komen bezichtigen tijdens het bezoekmoment. Alle volgende kandidaat-kopers worden vervolgens ook chronologisch ingepland.

Verkocht = verkocht: wanneer een kandidaat-koper ingaat op het aanbod - i.e. de vraagprijs - of zelf een prijsvoorstel formuleert waar de verkoper op in gaat, komt de verkoop tot stand. Het zich al dan niet aanbieden van nieuwe kandidaten die desgevallend een hogere prijs wensen te bieden, doet hier geen afbreuk aan.

De bezoekdag: werken met een vast bezoekmoment maakt het voor de bewoner mogelijk om een groot aantal kandidaten binnen een vast tijdsbestek het goed te laten bezichtigen. Zo hoeft de bewoner niet telkens opnieuw, te pas en te onpas, zijn volledige woonst open te stellen aan kandidaat-kopers. Bovendien biedt de bezoekdag de kandidaat-kopers de kans om in de volgorde waarop zij Landbergh contacteerden, het goed te bezoeken. Desalniettemin staat het iedere kandidaat-koper vrij om op ieder ogenblijk een prijsvoorstel op het onroerend goed uit te brengen, ook vooraleer het eerste bezoekmoment heeft plaats gevonden. Het nog niet hebben plaatsgevonden van de eerste bezoekdag, verbiedt een kandidaat dus niet tegen om de woning aan te kopen, welliswaar zonder deze te hebben bezichtigd.

Wij wensen u veel succes in uw zoektocht en hopen u binnenkort te mogen ontvangen tijdens één van onze bezoekdagen.