De energieprestatienormen, of EPB-normen, die in 2006 in het leven werden geroepen, worden naar aanloop van 2021 langzamerhand verstrengd voor nieuwe vergunningsaanvragen. In 2014 bedroeg het maximale E-peil nog E60. Voor 2016 werd dit E-peil reeds teruggebracht naar maximaal E50. Het doel van de Vlaamse regering is om tegen 2021 een E-peil van E30 (BEN: Bijna Energie Neutraal) te bereiken voor alle nieuwbouwwoningen en -appartementen. Om deze ambitieuze resultaten te behalen, stoppen te inspanningen niet bij een grondige dakisolatie, dubbele beglazing  en een hoogrendementsketel op aardgas. Hernieuwbare energieoplossingen en slimme architectuur bieden hier een aanvullende, noodzakelijke oplossing.

Isolatie & oriëntatie

Compact bouwen met een minimale koudebrugwerking in combinatie met voldoende  thermische isolatie voor gevels, vloeren en daken, alsook dubbel- en driedubbelglas zijn van essentieel belang, maar vormen slechts de basis om aan de nieuwe eisen te voldoen.  Niet te onderschatten zijn het belang van een optimale inplanting en indeling in functie met een gunstige oriëntatie – denk maar aan de risico’s voor oververhitting. Grote raampartijen in de leefruimtes, met de nodige overkragingen, langs het zuiden en een gesloten gevel langs het noorden kunnen verrassende besparingen opleveringen.  

Ventilatie & luchtdichtheid

Na het beredeneerd inplanten en grondig isoleren van de woning, is het plaatsen van een goed ventilatiesysteem uiterst noodzakelijk. Een ventilatiesysteem voert de vervuilde en/of vochtige lucht uit de ‘natte’ ruimtes zoals de badkamer en de keuken af en voert verse lucht toe langs de droge ruimtes zoals de woonkamer en de slaapkamers. Ventilatie met een filtersysteem bevordert bovendien de luchtkwaliteit en heeft aldus een positief effect op uw gezondheid. Het ventilatiesysteem D is een volautomatisch systeem waarbij een gelijke luchtverdeling, zowel aan- als afvoer, over de woning plaatsvindt. Via dit systeem kan men bovendien 55 % van de warmte recupereren via het gebruik van een warmtewisselaar, op voorwaarde dat de luchtdichtheid van de woning geoptimaliseerd werd.

Ongecontroleerde energieverliezen via spleten in het dampscherm of dichtingen komen vaak maar tot uiting bij het uitvoeren van een blowerdoortest en een rondgang met een thermische camera. Bouwknopen zoals  daken, vloeren, ramen en deuren moeten dan ook de nodige aandacht krijgen tijdens het bouwproces in functie van het halen van het E-peil.

Warmtepomp & zonnecollector

Een warmtepomp is een van de meest milieuvriendelijke en rendabele verwarmingssystemen - ook passieve koeling is mogelijk - op de markt. De bronnen van waaruit het de warmte onttrekt zijn namelijk natuurelementen zoals grondwarmte, water, buitenlucht of de afgevoerde lucht van het ventilatiesysteem C. Een warmtepomp is onderhoudsvrij en heeft een gemiddelde levensduur van meer dan 20 jaar. De keuze tussen de verschillende vormen wordt het best gemaakt op basis van de beschikbare energiebronnen die rondom de woning te vinden zijn en het maximale rendement. Afhankelijk van de gevraagde capaciteit kan steeds een koppeling gemaakt worden met een zonneboiler.  Het warm water, gecreëerd door het opvangen van zonnestralingswarmte via zonnecollectoren, eventueel bijgestaan door een warmtepomp, wordt opgeslagen in een boilervat dat kan instaan voor sanitair warm water en centrale verwarming.

Conclusie

Voor wie dit jaar beslist om nieuw te bouwen of een nieuwbouw, sleutel-op-de-deur te kopen, adviseert Landbergh u graag over de verschillende mogelijkheden en combinaties op het vlak van energiezuinigheid.

Bronnen: