Landbergh treedt op als een actieve partner voor de grondeigenaar, promotor, projectontwikkelaar en aannemer.